LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Princípy práce

V rámci poskytovania právnych služieb sa snažíme riadiť niekoľkými základným princípmi, ktoré formujú proces a výsledok našej práce.

Profesionalita je fundamentálnym atribútom našej činnosti. Každý člen našej advokátskej kancelárie sa riadi rigoróznymi etickými pravidlami výkonu advokácie. Zároveň sa snažíme pochopiť charakter činnosti nášho klienta a aktívne tomu prispôsobiť poskytovanie právnych služieb. Prísne dodržiavanie dohodnutých termínov pri poskytovaní právnych služieb, ako aj hľadanie efektívnych riešení dotvára náš profesionálny prístup.

Kvalita poskytovaných právnych služieb je našou hlavnou silou pri presadzovaní sa v konkurencii advokátskych kancelárií pôsobiacich v regióne strednej a východnej Európy. Dobrá znalosť nielen legislatívy, ale aj judikatúry a aktuálnych názorových prúdov v jednotlivých oblastiach práva zaručuje odbornosť a vecnosť poskytnutých právnych služieb. Pri hľadaní právnych riešení súčasne kladieme dôraz na jednoduchosť a inovatívnosť.

Tímová práca
ovláda všetky fázy poskytovania právnych služieb našou advokátskou kanceláriou. Veríme, že riešenie právnych problémov na základe kritickej diskusie viacerých odborníkov a tímová kontrola zaručuje lepší výsledok pre klienta. Tím právnikov zároveň umožňuje vyššiu flexibilitu a zvládnutie aj väčšieho objemu práce.