LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Poistenie

Advokátska kancelária LAWCORP, s.r.o. má v súlade so zákonom
č. 586/2003 Z.z. o advokácii uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie, ktorého výška
je v súčasnosti 55 miliónov slovenských korún.