LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Všeobecne

Advokátska kancelária LAWCORP, s.r.o. je prioritne zameraná na poskytovanie právnych služieb v nižšie uvedených oblastiach práva, pričom právne služby v predmetných oblastiach sú poskytované
v rámci sporovej i nesporovej agendy.

V prípade požiadavky našich klientov sme pripravení poskytnúť právne služby aj z iných oblastí.