LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Penzijné právo

Po reforme systému dôchodkového zabezpečenia uskutočnenej
v Slovenskej republike vznikli v tejto oblasti práva kvalitatívne nové právne vzťahy, ktoré si vyžadujú aplikáciu prvkov sociálneho zabezpečenia v komerčnej realite.
Vzhľadom na priamu participáciu niektorých členov našej advokátskej kancelárie, na prípravu a spustenie dôchodkovej reformy, sme schopní poskytovať našim klientom vysokokvalifikované právne poradenstvo a riešiť nové otázky, ktoré neustále vznikajú v tejto vyvíjajúcej sa oblasti práva.