LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Energetika

Liberalizácia európskeho trhu v oblasti energetiky spôsobuje nárast podnikateľských aktivít a zostrenie konkurenčného prostredia.

Uvedené skutočnosti sú nevyhnutne reflektované aj vo sfére právneho poradenstva, ktoré si vyžaduje dobrú orientáciu
v energetickom sektore a znalosť jeho špecifík. Naša advokátska kancelária má priamu skúsenosť s projektmi v oblasti energetiky
a je schopná reagovať na výzvy, ktoré daný sektor prináša.