LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Obchodné právo

Obchodné právo má fundamentálny význam pre výkon podnikateľských aktivít, v súlade s tým naša advokátska kancelária pokrýva celú oblasť obchodného práva.

V rámci práva obchodných spoločností prinášame naším klientom poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy na uskutočňovanie ich podnikateľských zámerov, ako aj následný servis spojený
s fungovaním a činnosťou obchodných spoločností. V oblasti záväzkového práva sa snažíme vytvárať pre našich klientov inovatívne zmluvné modely, ktoré uspokojujú potreby ich praxe
a zároveň dávajú náskok pred ich konkurenciou.

Dôležitou súčasťou našej obchodnoprávnej praxe je M&A,
kde ponúkame komplexné riešenia v spolupráci s našimi ekonomickými, finančnými a daňovými konzultantmi.