LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Forma poskytovania právnych služieb

Okrem kvality právnych služieb, advokátska kancelária LAWCORP, s.r.o. dbá aj na formy ich poskytovania.

Používame najmodernejšie spôsoby komunikácie prispôsobené požiadavkám klientov a prostredníctvom elektronických on-line služieb umožňujeme klientom lepší manažment a kontrolu výdavkov na právne poradenstvo. Uvedené prispieva k profesionalite našej práce a zabezpečuje naším klientom efektívnu alokáciu ich zdrojov.